Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Marinko Marić

 

Marinko Marić je rođen 1971. godine na Donjem Brštaniku - Hodovu. Diplomirao je Menadžment u pomorstvu na Sveučilištu u Dubrovniku 2004. godine, a doktorirao na doktorskom studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku, obranivši rad pod naslovom Stanovništvo župe Ravno 1804-1918 godine.  Tijekom Domovinskoga rata, od 1992. do 1996. godine, bio je angažiran u Hrvatskoj vojsci i pravosudnoj policiji. Od 1996. do 1998. godine je radio na projektu digitalizacije arhivske građe Arhiva samostana Mala braća u Dubrovniku. Od 1998. godine je radio u Dubrovačkom listu i poduzeću Impex, a od 2007. je zaposlen u poduzeću Dokument IT iz Zagreba. Od 2009. do 2011. je, kao vanjski suradnik, vodio projekt digitalizacije matičnih knjiga Dubrovačke biskupije. Predsjednik je Hrvatskoga kulturnog društva Napredak – Dubrovnik od 2011. godine. Član je Matice hrvatske, Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja i Hrvatskoga antropološkog društva. Voditelj je kulturne manifestacije Dani kršćanske kulture u Dubrovniku od 2006. godine. Član je uredništva Humskog zbornika. Sudjelovao je i sudjeluje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007-2009), Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-), Depopulacija povijesne jezgre grada Dubrovnika (2010-) i Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća (2014-).

Bibliografija:
»Na pragu demografske tranzicije: Stanovništvo Biska u cetinskoj krajini (1870-1880).«, u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (prir. N. Vekarić i B. Vranješ-Šoljan). Dubrovnik – Zagreb: HAZU Zavod za povijesne znanosti i umjetnosti u Dubrovniku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, 2009: 171-194 (koautor Anđelko Akrap).
»Katoličko stanovništvo župe Stolac 1864. godine.«, u: Stolačko kulturno proljeće. Stolac: Matica hrvatska ogranak Stolac, 2010: 63-74.
»Katoličko stanovništvo i rodovi Orahova Dola i Zavale – Rod Ruđera Josipa Boškovića.«, u: Od Dubrave do Dubrovnika. Neum - Dubrovnik: Muzej i galerija Neum i HKD Napredak - Dubrovnik, 2011: 111-167.
»Stanovništvo i rodovi naselja župe Stjepan Krst od 1468. godine do kraja 20. stoljeća.«, u: Župa Stjepan Krst (1974.-2014.). Neum - Dubrovnik: Muzej i galerija Neum i HKD Napredak - Dubrovnik, 2014: 175-324.

 

English:

Marinko Marić (*1971, Donji Brštanik - Hodovo) participates in the research projects/is a member of several research projects of the Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik. He graduated from the Maritime Management at the University of Dubrovnik (2004) and obtained his doctoral degree from the University of Zagreb and University of Dubrovnik (2014). The title of his dissertation was Population of The Parish Ravno 1804-1918. During the Homeland War (1992-1996) he worked in the Croatian Army and the Judiciary Police. Since 1996 until 1998 he has led a digitalization project of the archival materials from the Monastery of the Friars Minor in Dubrovnik. After that he worked in Dubrovački list and Impex Ltd. In 2007 he started to work in a company Dokument IT Ltd. Zagreb for IT solutions and still holds that job. Since 2009 until 2011 he has led a register digitalization project of the Dubrovnik Diocese and since 2011 he is the President of the Croatian Cultural Society Napredak-Dubrovnik. He is also a Member of the Croatian Register, the Society “Croatian Dragon Brothers” and the Croatian Anthropological Society, as well as the Head of the cultural event Days of Christian Culture in Dubrovnik (since 2006.) and a member of the editorial board of the Corpus of Hum. He participated in the international conferences (Cres and Mostar, Croatia, 2011) and several research projects organized by the Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik and the University of Dubrovnik.

 
« Prethodna   Sljedeća »