Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Irena Ipšić

 

Irena Ipšić (*1976, Zagreb). Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku 2005. godine. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine s radom pod naslovom “Razvoj Orebića u 19. stoljeću (prema katastru Franje I. kao izvoru za istraživanje urbanih, gospodarskih i demografskih prilika)“. Od 2003. godine radi kao voditelj poslovnice u privatnoj tvrtci Filatelija i numizmatika "Ragusina". Od 2013. godine angažirana je kao stručni suradnik na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku na kolegiju Uvod u znanstveno-istraživački rad. Sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji: European Society of Historical Demography. The population of Europe: historical roots and long term perspective, Alghero, 25-27 September 2014. s radom pod naslovom: The Godparent’s Network of the Dubrovnik Foundling (17th-19th centuries) (koautori: Rina Kralj-Brassard i Ivana Lazarević) i znanstvenom skupu Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspective. Povodom 140. godišnjice početka rada povijesnih katedri Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 28-29. studeni. 2014. s radom pod naslovom “Studiji povijesti u Dubrovniku u posljednjih pola stoljeća” (koautori: Lovro Kunčević i Nenad Vekarić). Sudjeluje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007-2009), Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-), Depopulacija povijesne jezgre grada Dubrovnika (2010-), Oporuke u Dubrovniku u 18. stoljeću (2012-).
Članica je Hrvatskog antropološkog društva i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

Bibliografija:
Knjige:
Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. Sv. 1. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2013-2014.
Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. – Podgorje. Sv. 2. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2014.

Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. – Orebić. Sv. 3. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2015.

Znanstveni članci:
»Demografske i društveno-gospodarske posljedice epidemije kolere: primjer epidemije u Drenovcima 1873. godine.« Scrinia slavonica 10 (2010): 527-545.
»Stanovništvo Drenovaca (1870-1880): predtranzicijsko doba.«, u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj. Zagreb, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 63-90 (koautori: Tamara Alabić i Božena Vranješ-Šoljan). Također objavljeno u: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 47 (2009): 63-90.
»Utjecaj pomorskog kapitala na razvoj poluotoka Pelješca.« Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 52/1 (2014): 317-337 (koautor: Jasenka Maslek).
»Vlasništvo nad nekretninama crkvenih i samostanskih ustanova na orebićkome području u 19. stoljeću.« Povijesni prilozi 44 (2013): 235-255.

 

English:

Irena Ipšić graduated from the Faculty of Tourism and Foreign Trade in Dubrovnik, University of Dubrovnik (2005). She obtained her doctoral degree from the doctoral study "History of population", at the University of Zagreb and the University of Dubrovnik (2012). The title of her dissertation was Development of the village of Orebić during the 19th century (according to the cadastre from the reign of Francis I. as the source for research of urban, economic and demographic circumstances). From 2003. she works as an operation manager in the private firm Filatelija i numizmatika Ragusina. From 2013. she is the assistant professor at the Department of Communication, University of Dubrovnik. She participated in an international conference: European Society of Historical Demography. The population of Europe: historical roots and long term perspective, Alghero, 25-27 September 2014. with a thesis entitled: The Godparent’s Network of the Dubrovnik Foundling (17th-19th centuries) (co-authors: Rina Kralj-Brassard i Ivana Lazarević) and scientific conference: University teaching of history in Croatia. Tradition, present situation, perspective, in Zagreb, 28-29.Novembre 2014.with the paper entitled “Studiji povijesti u Dubrovniku u posljednjih pola stoljeća” (co-authors: Lovro Kunčević i Nenad Vekarić). She is a member of the following research projects: The Beginning of Demographic Transition in Croatia (2007-2009), Crime Trends in 18th century Republic of Ragusa (2009-), Depopulation in Historical Old City of Dubrovnik (2010-), The eighteenth-century last wills of Dubrovnik: demographic and social features (2012-). Projects are conducted by Institute for Historical Sciences of the Croatia Academy of Science and Arts in Dubrovnik and University of Dubrovnik. She is a member of Croatian Anthropological Society and Croatian National Committee of Historical Sciences.

 
« Prethodna   Sljedeća »