Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Marija Gjurašić

 

Marija Gjurašić rođena je 1959. u Dubrovniku, gdje je završila gimnaziju. Diplomirala je na Odsjeku germanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu (1995.), a doktorirala na Poslijediplomskom doktorsko studiju "Povijest stanovništva" Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku (2013.) s disertacijom pod naslovom Općina Babino Polje na otoku Mljetu prema austrijskom katastru Franje I. iz 1837. godine. Tijekom karijere radila je kao turistički vodič, konsekutivni prevoditelj i stalni sudski tumač za njemački jezik te profesor njemačkog jezika [u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Dubrovnik (1992./1993.); Turističkoj i ugostiteljskoj školi u Dubrovniku (1993./1994.); Gimnaziji Dubrovnik (1994./1995.) te Školi za tekstil, kožu i dizajn u Zagrebu (2002./2003.)]. Od 1992. do 1995. bila je zaposlena kao vanjski suradnik za njemački jezik na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu, a od 2003. godine u istoj je ustanovi u stalnom radnom odnosu u zvanju predavača za njemački jezik. Na Sveučilištu u Dubrovniku izabrana je u zvanje predavača 2004. godine, a 2009. u zvanje višeg predavača. Na istom sveučilištu sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007.-2009.) te Istraživanje kriminaliteta u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću (2009.). Istraživala je u arhivima u Hrvatskoj (Dubrovnik, Split, Zagreb) i Austriji (Beč) te sudjelovala na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim skupovima (Grčka, Rumunjska, Austrija). Članica je Društva Prevoditelj ‒ Udruge za promicanje kvalitete prevođenja i uporabe stranih jezika, Društva turističkih vodiča Dubrovnik, Matice hrvatske, Hrvatskog antropološkog društva te Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Glavni znanstveni interesi: zemljišnoknjižni, vlasnički i kolonatski odnosi; gospodarska, fiskalna i upravna povijest Dalmacije; onomastika; demografija; povijest obitelji.

Bibliografija:

»Gospodarska slika Mljeta u prvoj polovici 19. stoljeća prema podacima iz austrijskog katastra Franje I. uspostavljenoga na otoku 1836. godine.« Povijesni prilozi 45 (2013): 135 - 193.
»The Impact of Technology on the Development of Tourism in South Croatia in the Beginning of the 20th Century.« (koautor: Marija Benić Penava) in: Technology in times of transition: the 41st ICOHTEC Symposium, Transilvania University of Braşov. Helerea, Elena; Cionica, Marina; Ivănoiu, Mircea (ed). Braşov: Editura Universităţii Transilvania: 135-144.
»Mljetska bolest (Mal de Meleda): Promjene identiteta bolesti tijekom povijest.«, Acta Medico-Historica Adriatica 8/1 (2010): 17-58.
»Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca u Dubrovačkom primorju (1870-1880).« (koautori: Minela Fulurija, Nenad Vekarić) u: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 47 (2009): 337-361. objavljeno i u: Vekarić, Nenad; Vranješ-Šoljan, Božena. Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj, Zagreb-Dubrovnik (2009): 337-361.
»Zemljišna izmjera i ustroj Stabilnoga katastra Franje I. u Dalmaciji prema Carevu patentu iz 1817. godine i Katastarskome i mjerničkome naputku iz 1820. godine.« Povijesni prilozi  46(2014): 287-356.

 

English:

Marija Gjurašić, born in Dubrovnik (1959), is senior lecturer at the University in Dubrovnik. She gratuated from the Department of German Studies at the Univeristy of Sarajevo (1995) and obtained PhD from the University of Zagreb and University of Dubrovnik (2013). The title of her dissertation was The district of Babino Polje on the island of Mljet according to Austrian cadastre of Francis I from 1837. She researched in the archives in Croatia (Dubrovnik, Split, Zagreb) and Austria (Vienna), and attended congresses in Greece, Romania, Austria and Croatia. She participated in several research projects organized by the University of Dubrovnik and the Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik. She is a member of the Croatian Anthropological Society and the Croatian National Committee of Historical Sciences and is fluent in German and English with a working knowledge of French, Dutch and Italian. Her main fields of interest are: cadastre, landowner and colonate relations; economic, fiscal and administrative history of Dalmatia; onomastics; demographics; family history.

 
« Prethodna   Sljedeća »