Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Publikacije

 

 

 

 HRZZ

Ove je radove sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom ''Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća'' (COLINDA)

 

 

 

 

 

 

Knjige:

 

 

 

Vlastela grada Dubrovnika 5

 

 

 

 

 

 

Nenad Vekarić, Vlastela  grada Dubrovnika, 5. Odabrane biografije (E – Pe). Zagreb-Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2014.

 

Peti svezak knjige Nenada Vekarića, Vlastela grada Dubrovnika sadrži odabrane biografije pripadnika vlasteoskog kruga od slova E do Pe. Svaka biografija sastoji od detaljnog opisa rodbinskog kruga, podataka o školovanju i karijeri, djelima i recepciji, s vrlo bogatom starijom i recentnom literaturom, iscrpnim arhivskim i bibliografskim podacima, te s priloženim fotografijama i faksimilima arhivskih dokumenata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine

 

 

 

Ivana Lazarević, Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine. Zagreb-Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2014. 

 

Knjiga Ivane Lazarević izvrsno je strukturirana i popraćena vrlo slikovitim i indikativnim kartama, te fotografijama. Riječ je o izvrsnom znanstvenom djelu s obiljem informacija koje će biti zanimljive ne samo sadašnjim i budućim stanovnicima stare dubrovačke gradske jezgre nego i vrlo korisne svima koji se budu bavili istraživanjem i obnovom dubrovačkih kuća i palača, te povjesničarima koji će uz pomoć ove knjige, iako se odnosi na razdoblje poslije pada Dubrovačke Republike, lakše moći razumjeti i dubrovačku najstariju prošlost i način formiranja i funkcioniranja vlasteoskog kruga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orebić 2

 

 

 

 

Irena Ipšić, Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I., sv. 2. Zagreb-Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2015.

 

U izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku tiskane su druga i treća knjiga Irene Ipšić pod naslovom “Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I”. Dok je u prvoj knjizi autorica koristila katastar iz 1836. godine kao polazište u analizi raznih gospodarskih, društvenih, demografskih i inih procesa, u drugoj i trećoj knjizi podastrla je popis svih objekata i zemljišnih čestica u dvije katastarske općine - Podgorje (sv. 2) i Orebić (sv. 3). Podgorje je katastarska općina u kojoj se nalaze brdska sela i franjevački samostan Gospe Anđela, a primorski dio integralni je dio današnjeg naselja Orebić, područje u kojem su danas smješteni hoteli i predjel zvan Škvar u kojem je nekoć bilo brodogradilište Pelješkog pomorskog društva.

    

 

 

 

 

 

 

 

Orebić 3

 

 

 

 

 

Irena Ipšić, Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I., sv. 3. Zagreb-Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2015.

 

Uz popis objekata i čestica priložene su izvorne detaljne karte s ucrtanim česticama. U knjigama Irene Ipšić mnogi će žitelji Orebića i okolnih naselja pronaći svoje prezime i moći rekonstruirati slijed vlasništva zemlje, a povijesna znanost dobila je značajno djelo, koje će, kad budu istražene i druge katastarske općine na području Dubrovačke Republike, omogućiti detaljnu analizu zemljovlasničkih odnosa ne samo u vrijeme kada je nastao spomenuti katastar nego i ranije, za vrijeme Dubrovačke Republike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit o Dubrovniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lovro Kunčević. Mit o Dubrovniku. Diskursi o identitetu renesansnoga grada. Zagreb-Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2015.

Riječ je o izvrsnoj znanstvenoj monografiji koja istražuje načine na koje su renesansni Dubrovčani govorili o svom gradu-državi, odnosno različite “slike” Republike koje su stvorili u razdoblju između 14. i 17. stoljeća. Uzimajući u obzir najraznovrsnije dokumente – od književnosti, preko kronika i diplomatske prepiske, sve do rituala i likovnosti – ova knjiga je zapravo povijest dubrovačkog govora o sebi tijekom nekoliko stoljeća. Po Kunčeviću taj višestoljetni govor o Republici može se podijeliti na tri velike cjeline, odnosno tri temeljna diskursa o identitetu: diskurs o porijeklu, o državnosti i o granici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavlja u knjizi: 

 

Janeković-Römer, Zdenka. »Grad i građani između kraljeva, velikaša i prelata – pogled Nade Klaić na srednjovjekovnu trogirsku komunu.« U: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29-30. studenog 2013. godine, ur. Damir Agičić, Tomislav Galović. Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, FF Press,  2015: 207-228. 

 

Janeković-Römer, Zdenka. »Problem revizije u povijesnoj znanosti.« U: Historiografija / povijest u suvremenom društvu. Zbornik radova s okruglog stola održanog 11. i 12. listopada 2011. u Zagrebu, ur. Gordan Ravančić, Mislav Gregl, Ivana Horbec, Vlasta Švoger, Dinko Župan. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 127-136. 

 

Janeković-Römer, Zdenka. »Dubrovački statut i druge zakonske zbirke.« U: Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, ur. Petrović, Zorislav Antun. Zagreb: Kultura i etika, 2014: 97-102. 

 

Lonza, Nella. »Terra incognita: A handful of consilia regarding medieval Dalmatia.« U: Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, sv. 1, ur. Paola Maffei i Gian Maria Varanini. Firenze: Reti medievali i University Press, 2014: 77-84. 

 

Lonza, Nella. »Property under the Protection of the Authorities: Punishment of Thieves in Medieval Dubrovnik.« U: Town and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, ur: Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić.
Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 487-508. 

 

Lonza, Nella. »On cutting off noses and pulling out beards: Face as a medium of crime and punishment in medieval Dubrovnik.« Our Daily Crime. Collection of Studies, ur. Gordan Ravančić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 59-72.

 

Seferović, Relja. »Rational Clergy and Irrational Laity: an Eighteenth Century Biography of St Blasius in the Service of the State Promotion.« U: Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints' Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Ur. Stanislava Kuzmova, Ana Marinković i Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2014: 425-440. 

 

Vekarić, Nenad. »Jesu li i prije 18. stoljeća postojali procesi demografske tranzicije?« Demografija u Hrvatskoj, ur. Anđelko Akrap, Anđelko, Ivan Čipin i Marin Strmota. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 2014: 123-141.

 

Vekarić, Nenad. »O rodu Sorkočevića.« U: Luka & Antun Sorkočević diplomati i skladatelji. Ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014: 62-75.

 

 

Znanstveni radovi u časopisima:

 


Pešorda Vardić, Zrinka. »Od barkuzija do galijuna: Nekoliko crtica o ulozi pomorstva u usponu dubrovačkoga građanstva u kasnome srednjem i ranome novom vijeku.« Povijesni prilozi 47 (2014): 143-183.

 

Seferović, Relja. »Između škole i politike: o izdanju djela De inventione i političkoj kulturi Dubrovnika u 16. stoljeću.« Latina et Graeca 24 (2014): 105-117.

 

 
« Prethodna   Sljedeća »