Projekt ''COLINDA''

HRZZ

O projektu

 

Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog Srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća
(COLINDA) (2014.-2018.)

(Transformations of the Collective and Individual Identities in the Dubrovnik Republic from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century)
(COLINDA) (2014.-2018.)

 

English

Zaklada Logo  Cilj je projekta, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, interdisciplinarno proučavanje različitih oblika konstrukcije identiteta u Dubrovačkoj Republici tijekom gotovo pet stoljeća njena postojanja (sredina 14.- rano 19. stoljeće). Usvajajući obuhvatnu perspektivu projekt istražuje najraznovrsnije aspekte identiteta, od religijskog, socijalnog, etničkog, političkog do individualnog, kao i modalitete njihove interakcije. To zahtijeva analizu izrazito raznolikog izvornog materijala koji seže od tekstova (historiografija, diplomatska prepiska, notarski spisi) preko socijalnih praksi (ritual), do urbane topografije i likovnih umjetnosti. Istraživački pothvat ovih dimenzija traži suradnju specijalista iz različitih polja i snažno interdisciplinarnu metodologiju. To je razlog za istraživački tim sastavljen od šesnaest istraživača, uključujući četiri doktorska studenta.

  Uz ambiciozno istraživačko pitanje, projekt relevantnim čine i njegov kronološki okvir te specifičan objekt istraživanja. U kronološkom pogledu on u obzir uzima dug period od gotovo pola milenija (oko 1350. – oko 1800.), čime nadilazi konvencionalna razgraničenja Srednjeg i Novog vijeka te omogućuje uvid u dugotrajne (dis)kontinuitete. Što se tiče specifičnog objekta istraživanja, projekt se fokusira na tip zajednice koja je donekle zanemarena u istraživanjima identiteta, iako je odigrala važnu ulogu u europskoj povijesti. Naime, većina studija identiteta bavi se modernim razdobljem i nacionalnim pokretima/državama, dok se projekt bavi srednjovjekovnim i novovjekovnim gradom-državom. Treba također naglasiti da je za projekt karakteristična izrazito komparativna perspektiva – njegov cilj je istražiti sličnosti i razlike između Dubrovnika i ostalih mediteranskih gradova.

  Konačno, osim usko istraživačkih zadataka projekt ima za cilj međunarodnoj znanstvenoj javnosti predstaviti rezultate bogate hrvatske tradicije istraživanja dubrovačke prošlosti. To je ključno pošto međunarodna historiografija o gradovima-državama gotovo potpuno zanemaruje važan dubrovački slučaj, koncentirajući se uglavnom na talijanske gradove, poput Venecije i Firence. Za nadati se da će ovaj projekt doprinjeti boljem međunarodnom upoznavanju dubrovačke povijesti te njenom integriranju u kanon istraživanja povijesti gradova-država.

 
Sljedeća »