Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Ivana Lazarević

dr. sc. Ivana Lazarević

 English

 

Ivana Lazarević rođena je 1973. u Dubrovniku. Diplomirala je povijest umjetnosti i opću fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Godine 2012. doktorirala je na doktorskom studiju "Povijest stanovništva" Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku obranivši rad pod naslovom  "Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine''.
     Od 1999. do 2011. godine radila je u Državnom arhivu u Dubrovniku - do 2000. u Odjelu za obradu i zaštitu novijeg arhivskog gradiva 19. i 20. stoljeća i u Odjelu za fotografiju, mikrografiju i reprografiju, a zatim kao voditelj Odjela za fotografiju, mikrografiju, reprografiju i digitalizaciju arhivskog gradiva, te dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom. Stručni ispit za zvanje arhivist, položila je 2002. godine, a 2006. godine dodijeljeno joj je zvanje arhivist specijalist. U akademskoj godini 2002./2003. predavala je na American College of Menagement and Technology kolegij Fine Arts: Visual Arts na engleskom jeziku, a od 2004. držala je predavanja na Tečaju za djelatnike u pismohranama iz raznih predmeta. Od 2011. asistent je u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
     Članica je Hrvatskog arhivističkog društva (od 2005. do 2010. godine članica Predsjedništva), Matice hrvatske (od 2007. do 2012. članica Predsjedništva), Hrvatskog antropološkog društva i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. U Uredništvu je časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik Annals.
     Sudjeluje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007-2009), Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-), Depopulacija povijesne jezgre grada Dubrovnika (2010-) i Oporuke u Dubrovniku u 18. stoljeću (2012-).

 

Bibliografija

 Knjige

     Bibliografija časopisa "Dubrovnik" : nova serija 1990.-2004. : s dodatkom Bibliografija knjiga u izdanju Matice hrvatske Ogranka Dubrovnik, 1991.-2004. [i] Bibliografija časopisa "Dubrovnik", 1985.-1990. Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2005.

 

     Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2014.

 

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama

 

        »Arhivi i korisnici – stanje i mogućnosti državnog arhiva u DubrovnikuII. Kongres hrvatskih arhivista: Arhivi i društvo – izazovi suvremenog doba. Dubrovnik – Zagreb: Državni arhiv u Dubrovniku – Hrvatsko Arhivističko društvo, 2005).

        
     »Stanovništvo Blata na Korčuli (1870-1880): početak demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 219-241 (koautor: Nenad Vekarić).

 

     »Može li studij biti san?« Okrugli stol "Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici", zbornik radova. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011: 41-44.

 

    »Blok omeđen ulicama od Puča, Pracatovom, Između polača i Božidarevićevom u popisu stanovništva 1817. godine.« (Houses between Od Puča street, Između polača and Nikola Božidarević Street in 1817 census), u: Kultura Srba u Dubrovniku 1790-2010, prir. Goran Spajić, Jelica Reljić i Miroslav Perišić. Dubrovnik - Beograd: Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku i Arhiv Srbije, 2012.  


     »Granice dubrovačkih seksterija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 63-74.

 

     »Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 291-315.

 
« Prethodna   Sljedeća »