Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Rina Kralj-Brassard
 

Rina Kralj-Brassard

                                                           English

 
Rina Kralj-Brassard (*15.11.1965, Dubrovnik) znanstvena je suradnica u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku (1995), tada u sklopu Sveučilišta u Splitu. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku s radom pod naslovom “Neželjeno majčinstvo, podržavljeno roditeljstvo: Napuštena djeca u Dubrovniku od XVII. do XIX. stoljeća (Povijesno-demografski i kulturno-antropološki pogledi)” (2012).
Radila je u turizmu kao vodič za engleski i francuski jezik i agent za prodaju međunarodnih avio karata za što se stručno usavršavala. Od 2011. radi u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
Sudjelovala je na međunarodnom skupu (Poreč, 2009) i Sudjeluje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007-2009), Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-), Depopulacija povijesne jezgre grada Dubrovnika (2010-) i Oporuke u Dubrovniku u 18. stoljeću (2012-).
Članica je Hrvatskog antropološkog društva i uredništva znanstvenih časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik Annals.
Govori engleski i francuski jezik, a služi se talijanskim i njemačkim.
Glavni znanstveni interesi: marginalne skupine, karitativne institucije, povijest obitelji, stanovništvo Dubrovnika i Dubrovačke Republike.

  

 

Bibliografija

Knjige:

Djeca milosrđa. Napuštena djeca u Dubrovniku od 17. do 19. stoljeća, Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2013.

 

Znanstveni članci:

»Nasilje prema djeci i maloljetnički kriminal u Dubrovniku u 18. stoljeću.« Anali  Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/1 (2015): 241-264 (koautori: Darija Stanić i Ivana Mrđen) 

 

»Detta presvijetlog i preuzvišenog gospodina kneza: troškovi Dvora u Dubrovniku od 16. do 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 131-160. 

 

»Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 359-388 (koautor: Kristina Puljizević). 

 

»Pozornice milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog nahodišta.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 39-62.

 

»Clandestine Birth: Care of Unwed Pregnant Women and Parturients Within the Dubrovnik Foundling Hospital in the Second Half of the Eighteenth Century.« Dubrovnik Annals 16 (2012): 37-67 (koautor: Kristina Puljizević). 

 

 »Dojilje za nahočad-javna služba u Dubrovačkoj Republici.« u: Ante Čović i Marija Radonić (ur.), Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji. Zagreb: Pergamena; Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 2011: 63-120 (koautor Ivica Martinović).

 

»Između skrbi i nasilja: životni ciklusi napuštene djece u Dubrovniku (XVII.-XIX. st.).« u: Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko, Poreč: Državni arhiv u Pazinu; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Odjel za humanističke znanosti; Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, 2011: 204-223.

 

»Nikola (1673-1674) “komunsko dijete”«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 49 (2011):  105-132.

 

»Nikola (1673-1674), “The Child of the Commune”« Dubrovnik Annals 15 (2011): 119-146.

 

»O modelu znanstvenog sazrijevanja poslijediplomaca kroz spregu s istraživačima nastavnicima na PDDS-u Povijest stanovništva u Dubrovniku.« Okrugli stol" Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici", zbornik radova. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011: 39-41.

 

»Stanovništvo Buzeta (1870-1880): Početak tranzicije mortaliteta.« (koautori Miroslav Bertoša i Jelena Obradović-Mojaš). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 115-142.

 

»Ljudi, kuća i baština: Promjene u strukturi jedne konavoske obitelji.« Etnološka tribina 31 Vol. 38 (2008): 127-146.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »