Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Relja Seferović

Relja Seferović

English

 

Relja Seferović (*4.8.1975., Dubrovnik), viši znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

Rođen 1975. u Dubrovniku, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Završio studij povijesti i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. 

U rujnu 1999. osvojio združenu stipendiju Open Society Institute, Cambridge Overseas Trust i Foreign and Commonwealth Office za jednogodišnji poslijediplomski studij na Faculty of History, University of Cambridge, UK, te 2000. stekao naslov Master of Philosophy, magistriravši radom o srednjovjekovnim prevoditeljima. Također završio poslijediplomski studij iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 2003. obranio magistarski rad o djelatnosti Hermana Dalmatina i Ivana Stojkovića. U siječnju 2004. prijavio na Odsjeku za klasičnu filologiju istog fakulteta doktorsku disertaciju o historiografskom radu dominikanca Serafina Marije Crijevića uz kritičko izdanje spisa Prolegomena in Sacram metropolim Ragusinam i obranio je sredinom listopada 2006.

Od siječnja do rujna 1999. zaposlen kao arhivist pripravnik u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu na sređivanju zbirke grbovnica uz izradu elektronske baze podataka. Od studenog 2002. do listopada 2004. zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao istraživač arhivskih dokumenata u Državnom arhivu u Dubrovniku i knjižnicama Franjevačkog i Dominikanskog samostana. Od studenog 2004. stalno zaposlen u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku kao suradnik na projektu “Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike”. U svibnju 2011. izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika.

U kolovozu 2007. ostvario jednomjesečni radni posjet Sveučilištu Oxford kao stipendist Oxford Colleges Hospitality Scheme i boravio na Oriel Collegeu. Istraživao studijski rad Johna Wyclifa i organizaciju sveučilišne nastave s osobitim obzirom na ulogu Prosjačkih redova u Oxfordu razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Izlagao na međunarodnim znanstvenim skupovima u Dubrovniku, Zagrebu, Cresu i Cambridgeu. Temeljne istraživačke interese vezuje uz proučavanje odnosa između države i Crkve, uz intelektualnu povijest u srednjem i ranom Novom vijeku i uz izdavanje latinskih tekstova.

 

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)

 

Knjige

Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in Sacram metropolim Ragusinam. Editio princeps. Priredio Relja Seferović. Zagreb – Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2008.

 

Serafin Marija Cerva, Prolegomena za Svetu dubrovačku metropoliju. Priredio, preveo i uvodnu raspravu napisao Relja Seferović. Zagreb – Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2012.

  

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama

 

Katarina Horvat-Levaj i Relja Seferović, »Barokna obnova Kneževa dvora u DubrovnikuRadovi Instituta za povijest umjetnosti 27 (2003): 163-183.

 

»Duhovne promjene u Rimskoj Crkvi u prizmi rada srednjovjekovnih prevoditelja.« Croatica Christiana Periodica 53 (2004): 19-50.  

 

»Shvaćanje autoriteta u djelu Tractatus de Ecclesia Ivana Stojkovića.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 21-52.

 

»Sukobi oko ostavštine Luke Zamagne i spor Republike s Malom braćom.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 43 (2005): 93-128. 

 

»The concept of authorities in the treatise Tractatus de Ecclesia by Ivan Stojković.« Dubrovnik Annals 9 (2005): 7-36.

 

Mara Stojan i Relja Seferović »Čudo vode (prolegomena za ranorenesansni vodovod u Dubrovniku).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 95-137. 

 

»Dubrovački teolozi o židovskoj zajednici u prvoj polovici 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 139-188. 

 

Katarina Horvat-Levaj i Relja Seferović, »Baroque Reconstruction of the Rector's Palace in Dubrovnik .« Dubrovnik Annals 10 (2006): 87-122.

 

»Kristofor Stay nad odrom Ivana Natalija Aletina u Dubrovniku.« Latina et Graeca, nova serija, V/2006, br. IX:  51-71.  

 

»Strani učitelj i domaći povjesničar: Nascimbene Nascimbeni i Serafin Cerva o retoriciAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 47-116.

 

Mara Stojan i Relja Seferović. »The Miracle of Water: Prolegomena to the Early Renaissance Aqueduct of DubrovnikDubrovnik Annals 11 (2007): 49-84.

 

»Pedagoški pogledi Francesca Marije Appendinija prilikom otvorenja dubrovačke gimnazije.« Latina et Graeca, nova serija, 12/2007: 35-54.

 

Radoslav Tomić i Relja Seferović, »Oporuka dubrovačkog arhiđakona Bernarda Đorđića.« Peristil 50 (2007): 157-172.

 

»Serafin Marija Crijević – Cerva (4. listopada 1686. – 24. lipnja 1759.). Dubrovački historiograf« u Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati. Osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće). Zagreb: Kršćanska sadašnjost i Dominikanska naklada Istina, 2008: 218-225. 

 

»Dubrovački knjižari 16. stoljeća u državnoj službi.« Arhivski vjesnik 51 (2008): 371-393.  

 

»Adventski i korizmeni propovjednici u dubrovačkoj katedrali u 18. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 46 (2008): 81-124.

 

»Un approccio ai Prolegomena in Sacram metropolim Ragusinam.« Atti e memorie della Società Dalmata di storia patria. N. 10 (vol. XXX – N.S. XIX). Roma 2008: 115-120.  

 

»Reformacija iz vizure povjesničara i teologa Dubrovačke Republike.« Spomenica Josipa Adamčeka, ur. Drago Roksandić i Damir Agičić. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009: 221-241.

 

»Engleski klerici u historiografiji Dubrovačke Republike.« Humanitas et litteraeZbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković. Zagreb: Dominikanska naklada Istina i Kršćanska sadašnjost, 2009: 159-176.

 

»Dubia et consulta: mišljenja državnih teologa Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010): 243-300.

 

»Foreign Teacher and Humanist: Nascimbene Nascimbeni on Rhetoric in Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 14 (2010): 99-141.

 

»Nasljedniku toskanskih tirana i dobrih Pastira: dubrovački epitaf papi Lavu X. (1513.-1521.).« Marin Držić: 1508. – 2008. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 5.-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: HAZU, 2010: 307-325. 

 

»O retoričkoj kulturi u Dubrovniku Petrićeva vremena.« Filozofska istraživanja br. 119 god. 30 (2010) sv. 3: 431-449. Broj podrubnih bilježaka: 103. 

 

 »Fantazija povijesti: legenda biskupa Antuna Primija o kralju Pavlimiru Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 49 (2011): 133-178. 

 

»O nadbiskupu Lazzariju uz retorički ornat.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 91-160. 

 

»Oksfordska uspomena. Zapisi iz kapelice Merton Collegea.« Latina et Graeca, nova serija 21 (2012): 69-80.

 

»Ljepota dijaloga. Rasprave grčkih i latinskih teologa u vrijeme Komnenâ iz zapadne perspektive.« Zbornik radova Vizantološkog instituta 49 (2012): 187-212.

 

Vesna Miović i Relja Seferović, »Gracija Mendes u Dubrovniku: nove spoznaje.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 155-194.

 

»Moralnoteološka promišljanja klerika u baroknom DubrovnikuCroatica Christiana Periodica 72 (2013): 85-117.

 

Katarina Horvat Levaj i Relja Seferović, »Palača Luccari na Pustijerni: obnova dubrovačke stambene arhitekture nakon potresa 1667. godine u svjetlu novih arhivskih istraživanja.« Peristil. Zbornik radova za povijest umjetnosti 56 (2013): 127-142.

 

»Sveta godina 1550. u Dubrovniku: svetkovine, prijepori i pojedinci.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 51-87.

 

Vesna Miović i Relja Seferović, »Gracia Mendes in Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 18 (2014): 65-94.

 

»Između škole i politike: o izdanju djela De inventione i političkoj kulturi Dubrovnika u 16. stoljeću.« Latina et Graeca, nova serija 24 (2014): 105-117.

 

»Rational Clergy and Irrational Laity: an 18th century Biography of St Blasius in the Service of the State Promotion.«, u: Stanislava Kuzmova, Ana Marinković i Trpimir Vedriš (ur.), Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Zbornik radova s međunarodnog skupa održanog u Dubrovniku 18-21. listopada 2012. Zagreb: Hagiotheca, 2014: 425-440. 

 

»Politička retorika Francesca Marije Appendinija s kraja Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/2 (2015): 311-349.

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »