Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Slavica Stojan

Slavica

Slavica Stojan je rođena u Dubrovniku 1951. Diplomirala u na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Magistrirala iz područja suvremene hrvatske književnosti 1978. u Interuniverzitetskom centru za postdiplomski studij u Dubrovniku. Doktorat iz područja filologije obranila 1991. godine u Zadru. Zaposlena je kao znanstvena savjetnica u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kao redovni sveučilišni profesor predaje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i na doktorskom studiju Demografska povijest Sveučilišta u Dubrovniku. Istražuje stariju hrvatsku književnost i povijest svakodnevice usmjerivši se na komunikaciju fikcije i zbilje odnosno na interakciju književnog diskursa i mikropovijesti. Objavila je deset knjiga i stotinjak znanstvenih radova. Član je Društva hrvatskih književnika. Gostujući je profesor na više hrvatskih i inozemnih sveučilišta.

 

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)

 

Knjige

Priča po Pavlu. Zagreb: Mala knjižnica Matice hrvatske, kolo 1, Zagreb, 1993.


Ivan August Kaznačić, književnik i kulturni djelatnik. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1993.


Priče iz starog Dubrovnika. Dubrovnik: Matica hrvatska Dubrovnik, 1994.


Don Nedjeljko Subotić. (Priredila zajedno s Franom Glavinom). Trpanj: Matica hrvatska, 1996.


U salonu Marije Giorgi Bona. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1996.


Anica Bošković. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999.


Vjerenice i nevjernice. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku - Prometej, 2003.


Antun Pasko Kazali, Mato Vodopić, Ivan August Kaznačić, Orsat (Medo) Pucić. Priredila za izdanje Stoljeća hrvatske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska, 2005.


Tales from old Dubrovnik. Dubrovnik: Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, 2005.


Slast tartare. Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2007.


Priče iz ljetnikovca. Split: Književni krug, 2010.

 

Cvijeta Zuzorić. Oslikao Ivan Vitez. Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik: Dubrovnik, 2011.

 

Čudo sv. Vlaha. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012.

 

Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotića Dionorića. Zagreb - Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2014.

 

Jaketa Palmotić Dionorić. Dubrovnik: Matica hrvatska, 2015.

 

Znanstveni radovi


»Marin Držić i Rijeka Dubrovačka.« Dubrovnik 33/1-2 (1990): 50-54.


»Rijeka Dubrovačka kao književna inspiracija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 27 (1989): 175-186.


»Žitelji Stona i Malog Stona u Malahnoj komediji od pira Antuna Sasina.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 28 (1990): 183-192.


»Tri pjesme iz rukopisne zbirke Narodne pjesme Ivana Augusta Kaznačića.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29 (1991): 267-276.


»Tommaseo u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 30 (1992): 127-133.


»Berneskna poezija u Dubrovniku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 31 (1993): 133-148.


»Mato Vodopić i dubrovački književni krug sredinom 19. stoljeća.« Dubrovnik 4/5 (1993): 220-227.


»Dnevnik Vlaha Stullija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32 (1994): 101-116.


»Stullijeva dramska pustolovina na repertoaru Dubrovačkih ljetnih igara.« Dubrovnik 5/1-2 (1994): 203-209.


»Tragom lopudske sirotice u književnosti.« Kolo 4/9-10(1994): 808-827.


»Rajmund Kunić u talijanskoj književnoj kritici 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996): 225-232.


»Duhovni život dubrovačkih gospođa u 18. stoljeću.« Dubrovnik 7/3-4(1996): 120-136.


»Dubrovkinja Jelena Pozza Sorgo i sudbina Piesni razlike Dinka Ragnine iz 1536. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35 (1997): 173-184.


Pjesničke poslanice Mrca Bručrea Dubrovčanima.« Dani hvarskog kazališta 23 (1997): 223-235.


»Bruerevićeve poslanice iz Travnika Dubrovčanima.« Forum 36/3-4(1997): 374-382.


»Pasionska tematika u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 277-302.


»Tommaseo in Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 2 (1998): 99-107.


»Preporoditeljska pregnuća Orsata (Meda) Pucića.« Dani hvarskog kazališta 24 (1998): 373-379.


»Križni putovi dvojice franjevaca književnika iz Konavala.« Dubrovnik 9/1(1998): 141-150.

 

»Hrvatska književnost u rukopisu«, u: Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata. A cura di Fedora Ferluga Petronio, Udine: Forum, Editrice Universitaria Udinese SRL 1999: pp. 91-99.


»Vodopićeva Robinjica među hrvatskim robinjama.« Zbornik posvećen Matu Vodopiću Matica hrvatska u Dubrovniku (u tisku).


»Jedna nepoznata politička pjesma Đura HidžeAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37 (1999): 237-250.


»Priče ostavljenih vjerenica (Dubrovnik 18. stoljeće).« Dubrovnik 10/3 (1999): 101-114.


»Držićevi Konavljani.«, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Konavle u prošlosti sadašnjosti i budućnosti, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 1999: 39-46


»Pjesnik - ženomrzac Andrija Paoli, vlastelin dubrovački (18. st.) .« Dubrovački horizonti 39 (1999): 45-52.


»Ženomrstvo i obrana žene u Dubrovniku.« Otium 7/8 (1999-2000): 42-49.


»Živi modeli hrvatske književne tradicije u Dubrovniku.« Forum 39/7-9 (2000): 1059-1072.


»Albert Haler o preporodnim piscima iz Dubrovnika.« U zborniku radova Albert Haler, književni  povjesničar, teoretičar i estetičar. Ur. Tihomil Maštrović, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 2000: 123-128.


»Pjesnička ostavština Marka Bruerevića na četiri jezika.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38 (2000): 185-199. 


»Mizoginija i hrvatski pisci 18. stoljeća u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 427-460.


»Ženska posluga u starih hrvatskih pisaca iz Dubrovnika.« Zbornik slavističke škole Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu 30 (2001): 223-230.

 

»Ženska zanimanja u Dubrovniku u 18. stoljeću.« U zborniku radova: Žene i politika: Žene u povijesti - historija bez žena. Ur. Đurđa Knežević i Koraljka Dilić, Dubrovnik: ženska infoteka 2001: 45-52.


»Silovanje u zapisnicima Kaznenoga suda Dubrovačke republike.« Motrišta, glasilo matice hrvatske u Mostaru 23 (2002): 78-87.

 

»Verbal attacks on womeńs honour in bilingual record-books of the Criminal Court of Dubrovnik, in the 17th and 18th century.« U: Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja. Ur. Fedora Ferluga Petronio, Maribor: Slavistično društvo Maribor 2002: 259-271.


»The Literary Heritage of Marko Bruerević in Four LanguageDubrovnik Annals 6 (2002):109-121.


»Ivan Gundulić (1589-1638) u zapisima Kaznenoga suda u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 40 (2002): 203-214.

 

»Barova pjesma na hrvatskom jeziku slobodni je prepjev sestre mu Anice?« Povijesni prilozi, 24, 2003, br. 24, str. 45-49.


»Ženski nadimci u starom Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003): 135-147.

 

»Udati kćer u starom Dubrovniku.« Zbornik Zagrebačke slavističke škole Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu 30 (2003): 90-100.


»Žene psovačice i psovanje žene.« Žene u Hrvatskoj. Ženska i kultuna povijest. Ur. Andrea Feldman. Institut “Vlado Gotovac” - Ženska infoteka: Zagreb 2004: 141-157.


»Izazov dubrovačke svakodnevice Nalinoj fortuni.« Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić, Zagreb: Disput (2005): 59-81.

»Zbiljski stanovnici Držićeva Njarnjas-grada.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 43 (2005): 9-40.     


»Milan Rešetar i dubrovačka svakodnevica.« U zborniku radova Milan Rešetar. Ur. Tihomil Maštrović, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 2005: 213-229.


»Noćne družine u renesansnom Dubrovniku.« U zborniku radova Vojetov zbornik. Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Ur. Sašo Jerše, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU,  2006: 473-485.


»Izazov noći u renesansnom Dubrovniku.«  Hum časopis Filozofskog fakulteta Sveučlšta u Mostaru 1 (2006): 114-147.


»Oporuke “Trista Vica udovica”: iz lopudske svakodnevice u drugoj polovici 16. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 191-218.

 

»Otok Mljet i dubrovački protagonisti u romanu Jamesa Jonesa Go to the Widow Maker« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 49 (2011): 265-312.


»Iz svakodnevice renesansnog Dubrovnika.«  Polska i Chorwacja w Europe srodkowej. Integracija europejska w tradycji i przyszlosci. Ur. Piotr Žurek. Akademie TehnicznoHumanistyczna w Bielsku-Bialej: Bielsko-Biala 2007: 582-583.


»Darsa e i suoi personaggi nella quotidianita della Ragusa rinascimentale.« Studi Slavistici 5(2008): 49-64.


»Marin Držić u Rijeci dubrovačkoj.« Dubrovnik 19/4 (2008): 15-22.


»Autentični stanovnici Držićeva Njarnjas-grada.« Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću. Ur. Dunja Fališevac i Nikola Batušić. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: Zagreb 2008: 804-818.


»Marin Držić i njegovo djelo.«, Stav`te Držića u knjiž(n)icu). Ur. Mikica Maštrović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb 2008): 6-14.

 

»Držić i njegovi likovi u službenim dokumentima Dubrovačke Republike.« Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa (Pariz, 23-25. listopada 2008). Ur: Sava Anđelković i Paul-Luis Thomas. Disput: Zagreb 2009: 11-23.


»Držićev obračun s njima.« Forum 7-9/48  (2009): 1023-1037.

 

»Magnificentia na Držićev način.« U: Marin Držić 1508-2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Dunja Fališevac i Nikola Batušić. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: Zagreb 2010: 159-176.

 

»Ciklus romana Feđe Šehovića o Dubrovniku - Dogon i Raguzeo u (o) istom gradu.« Dubrovnik 2/21  (2010): 44-54.

 

»Bibliografija Feđe Šehovića (izbor).« Dubrovnik 2/21  (2010): 70-74.


»Dove stanno gli uomini nahvao, sul palco o tra il pubblico.« Marino Darsa e il suo tempo. Marin Držić i njegovo vrijeme. A cura di Rita Tolomeo. La musa Talia: Venezia 2010: 113-131.


»”Magnificenza” secondo Darsa.« Firenze e Dubrovnik all` epoca di Marino Darsa (1508-1567). A cura di Paola Pinelli. Firenze University Press: Firenze 2010: 13-31.

 

»Plurilinguismo nel teatro di Marin Držić.« Plurilinguismo nelle letterature slave. A cura di Fedora Ferluga Petronio. Edizioni Italo Svevo: Trieste  2010: 33-43.

 

»Otok Mljet i dubrovački protagonisti u romanu Jamesa Jonesa Go to the Widow Maker.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003): 135-147.


»Barokni putopis Jakete Palmotića.« Philologia Mediana 4/4  (2012): 231-250.


»Sveti Vlaho u književnosti.«, Sveti Vlaho u povijesti i sadašnjosti. Dubrovnik: Dubrovački muzeji 2012: 57-59.     


»Barokni putopis Jakete Palmotića.« Philologia Mediana 5/5  (2013): 453-469.


»Iskustvo lova u Dubrovniku ponovljenom Jakete Palmotića Dionorića.«


»Poetika katastrofe - pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici.« Anali Zavoda za povijesne znanosti  53/1(2014): 113-147.

 

»Motiv lova u "Dubrovniku ponovljenom" Jakete Palmotića Dionorića«, u: Animalia, bestiae, ferae…: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru. Zbornik 6. istarskog povijesnog biennala, ur. M. Mogorović Crljenko i E. Uljančić- Vekić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio Parentino, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2015: 167-176.
 

 

 

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »