Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Anali Zavoda za povijesne znanost HAZU u Dubrovniku

   Anali 53Anali 53

 

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku znanstveni je časopis koji objavljuje radove o različitim temama iz povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike, a uz njih i radove koji se odnose na povijest susjednih područja (Dalmacija, Boka kotorska, Bosna i Hercegovina), a imaju poveznicu s dubrovačkom povijesti. U časopisu se objavljuju izvorni znanstveni radovi i prikazi objavljenih knjiga i drugih publikacija, a samo izuzetno stručni i pregledni radovi.

 

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku is an Croatian-language journal, which publishes articles on the history of Dubrovnik Republic and its political, economical, and cultural relations with other countries and regions. Topics examined include social history, urban history, church history, legal and economic history, history of letterature and cultural history, history of sciences, historical demography, history of medicine. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku are published since 1952 and can be found in more than 300 libraries around the world. According to the official classification of Croatian ministry of science and education, the journal has the highest scientific rank (A1).

 

Učestalost izlaženja (godišnje) / Frequency (annually): 1


Područja pokrivanja: humanističke znanosti; povijest, arheologija, jezikoslovlje, filozofija, znanost o umjetnosti, etnologija i antropologija, teologija, znanost o književnosti, povijest umjetnosti.

Scientific areas: Humanities, History, Archeology, Languages, Philosophy, Art sciences, Ethnology and anthropology, Theology, Literature science, History of art.

 

Prava korištenja: Cjeloviti tekst radova objavljenih u časopisu smije se besplatno koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu, uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Rights: The complete text of the articles published in the journal may be used for private or educational purposes without compensation, under the terms of the author and publisher copyright rights.

 

 

- Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku:

1 (1952), 2 (1953), 3 (1954), 4/5 (1956), 6/7 (1959), 8/9 (1962), 10/11 (1966), 12 (1970).

 

- Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku:

13/14 (1976), 15/16 (1978)

 

- Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku:

17 (1979), 18 (1980), 19/20 (1982), 21 (1983), 22/23 (1985), 24/25 (1987).

 

- Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku:

26 (1988), 27 (1989), 28 (1990).

 

- Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku:

29 (1991), 30 (1992), 31 (1993), 32 (1994), 33 (1995), 34 (1996), 35 (1997), 36 (1998), 37 (1999), 38 (2000), 39 (2001), 40 (2002), 41 (2003), 42 (2004), 43 (2005), 44 (2006), 45 (2007), 46 (2008), 47 (2009), 48 (2010), 49 (2011), 50 (2012), 51/1 i 51/2 (2013), 52/1 i 52/2 (2014), 53/1 i 53/2 (2015).

 

 

* Radovi objavljeni u Analima od 1. do 53. broja

   (prema početnom slovu prezimena autora)

 

* Prikazi objavljeni u Analima od 1. do 53. broja

   (prema početnom slovu prezimena autora prikaza)

 

* Uredništvo / Editorial Board

 

 * Etički postupnik / Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

 

 
« Prethodna   Sljedeća »