Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Monumenta historica Ragusina

 

knjiga rizničarskih najmovaKnjiga rizničarskih najmova / Liber affictuum Thesaurarie (1428-1547), prir. Danko Zelić, Zagreb-Dubrovnik, 2012.

Knjiga se sastoji od uvodne studije koju je napisala Nella Lonza, analize arhivskog izvora koju je napisao Danko Zelić te, transkribirane arhivske knjige rizničarskih najmova koju je za tisak priredio Danko Zelić. Obje studije su prevedene i na engleski jezik. Navedena arhivska knjiga najstariji je izvor te vrste sačuvan u Državnom arhivu u Dubrovniku, a ustanovljena je 1428. godine. Ona sadrži glavnu evidenciju tzv. vječnih najmova proisteklih iz nabožnih zapisa (legata) nastalih između sedmog desetljeća 13. stoljeća i 1526. godine, te osvjetljava rad dubrovačkih rizničara. Ti najmovi su bili namijenjeni za činjenje milosrdnih djela (piae causae), osnosno za spas duša (pro anima). Glavni protagonisti ove knjige su ostavitelji, vlasnici i korisnici nekretnina, dubrovačka vlastela i pučani, svećenici i redovnici, a razumijevanje rada državnih rizničara nam omogućuje uvid u različite segmente života Grada u srednjem vijeku. 

 

 

 

 

 

Serafin Marija Cerva, Prolegomena za Svetu dubrovačku metropoliju, prir. Relja Seferović, Zagreb-Dubrovnik, 2012.

 

Odluke dubrovačkih vijeća

 

 

 

Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, prir. Nella Lonza, Zagreb-Dubrovnik, 2011

 

 

 

 

 

 

Benedikt Kotrulj, Libro Del Arte Dela Mercatura. Knjiga o vještini trgovanja (prir. Zdenka Janeković-Römer), Zagreb-Dubrovnik, 2009.

 

Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam (prir. Relja Seferović), Zagreb-Dubrovnik, 2008. 

 

Irena Benyovsky Latin i Danko Zelić (ur.), Knjige nekretnina Dubrovačke općine (13-18. st.). Libri domorum et terrenorum communis Ragusii de-liberatis ad affictum (saecc. XIII-XVIII), sv. 1, Zagreb-Dubrovnik, 2007.


Irena Benyovsky Latin i Danko Zelić (ur.), Knjige nekretnina Dubrovačke općine (13-18. st.). Libri domorum et terrenorum communis Ragusii de-liberatis ad affictum (saecc. XIII-XVIII), sv. 2, Zagreb-Dubrovnik, 2007.

 

Nella Lonza i Zdravko Šundrica (ur.), Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, Zagreb-Dubrovnik, 2005.

 

MarinovićAnte Marinović (ur.), Libro negro del Astarea, Zagreb-Dubrovnik, 2005. 

 

Josip Lučić (ur.), Zapisi notara Andrije Beneše 1295-1305, Zagreb, 1993.

 

Josip Lučić (ur.), Zapisi notara Tomazina de Savere 1284-1286, Zagreb, 1988. 

 

Josip Lučić (ur.), Spisi dubrovačke kancelarije. Zapisi notara Tomazina de Savere 1282-1284. Diversa Cancelariae I (1282-1284). Testamenta I (1282-1284), Zagreb, 1984. 

 

Gregor Čremošnik (ur.), Spisi dubrovačke kancelarije: Zapisi notara Tomazina da Savere 1278-1282, Zagreb, 1951. 

 

 

Napomena: Izdavač knjige 2 je Razred za društvene znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, izdavač knjige 3 je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatsku povijest Filozoskog fakulteta u Zagrebu, a izdavač knjige 4 je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 
Sljedeća »